Om CEDOC

Strukturerar arbetssätt och dokument runt CE-märkning av maskiner

Erfarenhet

CEDOC är uppbyggt på erfarenheter från närmare 1000 CE-märkningsuppdrag inom olika branscher som verkstad, fordon, livsmedel och träindustrin.

Uppdaterad

Våra specialister har nära kontakt med myndigheter och forskningsinstitut vilket gör att CEDOC kontinuerligt uppdateras med senaste nyheterna.

Stark position

CEDOC är strikt förankrat till direktiv och standarder, vilket borgar för en stark ställning i händelse av kontroll från myndighet.

Utveckling

CEDOC utvecklas ständigt av de specialister som genomför CE-märkning dagligen.

Historik

CEDOC´s utveckling påbörjades redan 1995 av Dan Assarsson, konsult inom CE-frågor och byggde från början på manuella checklistor i Word. Listorna fördes senare över till excel med vissa makrofunktioner. CEDOC är utvecklat med erfarenheten ifrån verkliga CE-märkningar av de främsta i branschen.

Nya generationen

Den nya generationen av CEDOC har ett nytt användargränssnitt som sätter fokus på praktisk användning. Licenser finns hos allt från enmansföretagare till multinationella företag.

Oberoende

CEDOC är ett fristående program. CEDOC har fokus på maskindirektivet och utvalda harmoniserade standarder. Programmet har noggrant granskats av interna såväl som externa experter verksamma inom området.